Метка: افغاننستان

تسلیت پیمان ملی تاجیکستان در مورد زلزله مرگبار در همسایه کشور افغانستان

پیمان ملی تاجیکستان از حادثه دلخراش و مرگبار زلزله در ولایت های پکتیا و خوست افغانستان که به جان باختن و زخمی شدن عدد بسیاری از شهروندان منجر شد، سخت اندوهگین می […]